Jak se sami vidíme?

Co se našim zaměstnancům vybaví, když se řekne Charita?

Podívejte se na jejich odpovědi!

 

Našich zaměstanců jsme se také zeptali na několik otázek.

Co vnímáš jako silnou stránku Charity Česká republika?            Proč bys svým známým doporučil/a práci v Charitě Česká republika?

Klára          Bára

Tři nejsilnější stránky Charity Česká republika podle našich zaměstanců.

Silné stránky CHČR