Naše hodnoty

Charita Česká republika se při své materiální, sociální, humanitární, rozvojové, psychické a duchovní pomoci potřebným lidem řídí následujícími čtyřmi hodnotami.

Solidarita a spravedlnost

Věříme ve spravedlivý a solidární svět, který pomáháme budovat. Pomáháme, protože můžeme. A neděláme při tom rozdíly. Jsme jedna lidská rodina a solidarita a vzájemnost je tím, co nás spojuje. Potřebu solidarity umožňujeme naplňovat i našim dárcům – to oni pomáhají naším prostřednictvím.

Otevřenost

Otevřenost znamená, že pomáháme všem bez rozdílu, ale také to, že jsme pravdiví – k sobě samým i navzájem; v myšlení i v jednání. Uvědomujeme si předsudky a překonáváme je. Jsme ochotni se podívat na věc z pohledu druhého, zajímáme se o názory kolegů i klientů. Otevřenost pro nás také znamená překonávat strach a mít odvahu opustit svou komfortní zónu.

Důstojnost

Důstojnost je východiskem, prostředkem i cílem veškeré činnosti Charity, musí být vždy respektována a žádnému člověku ji nelze upírat. Respektujeme odlišnost – jiné lidi, jiná společenství, jinou kulturu. Vztahuje se k pojmu bližní, k někomu, kdo potřebuje pomoc. Důstojnost vyžaduje celostní pohled při poskytování pomoci, ne její redukci jen na pomoc materiální. Vztah s druhým člověkem založený na důstojnosti se jejím prostřednictvím stává partnerstvím.

Ochrana

Respektujeme základní lidská práva a zavazujeme se zacházet s ostatními lidmi s důstojností a respektem. Klademe důraz na ochranu těch, kterým pomáháme, a ochranu životního prostředí, ve kterém pracujeme. Máme nulovou toleranci k sexuálnímu zneužívání, vykořisťování, obtěžování či jinému druhu násilí. Netolerujeme korupci, úplatkářství a střet zájmu.

  1. Proč pracovat u nás?
  2. Jak vybíráme zaměstnance?
  3. Jak se sami vidíme?
Mimo tyto hodnoty se Charita Česká republika řídí ve své práci i svým Kodexem