Setkání s námi

Proběhlé akce

Veletrh pracovních příležitostí ČZU (25.3.2021)

V březnu roku 2021 jsme měli možnost se po delší době setkat se studenty a absolventy České zemědělské univerzity, tentokrát online na platformě Brazen. Nejvíce studenty zajímaly naše možnosti stáží a mezi studenty jsme našli i nové dobrovolníky. 
Děkujeme Kariérnímu centru ČZU za pozvání!
CZU

Life Sciences Film Festival (4.-8.11.2019)

Od pondělí do čtvrtka jste nás mohli potkat na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů s tématikou věd o životě, na kterém se podílíme v partnerství s Českou zemědělskou univerzitou. Kromě bohatého filmového programu bylo možné se zúčastnit i celé řady zajímavých diskusí a workshopů s odborníky nejen z akademického prostředí, především se zaměřením na současné globální výzvy.
Po celou dobu festivalu byla příležitost navštívit Infopoint Charity Česká republika, kde se návštevníci mohli informovat o práci u nás či možnostech mezinárodního dobrovolnictví v síti Caritas podpořené v rámci iniciativy EU Aid Volunteers. Celou prezentaci doplnila naše interaktivní výstava ‚Humanitární pomoc zblízka‘.

DSC_0360


Profesia Days (23.-24.10.2019)

Ve dnech 23.-24.10. jsme se zúčastnili festivalu příležitostí Profesia Days v pražských Letňanech. Profesia days je událost zaměřená na pracovní a vzdělávací možnosti a již pravidelně se koná jak v Čechách, tak i na Slovensku. 
Charita Česká republika na této akci prezentovala, že je moderní neziskovkou, která dbá o blaho svých zaměstnanců. Mimo jiné mohli návštěvníci zdarma využít naší poradenské zóny, kde během dvou dnů naše kolegyně sociální pracovnice poskytly pomoc či radu v oblasti bydlení, práva, rodinných záležitostech aj. desítkám návštěvníkům.
Jsme rádi, že jsme se festivalu mohli zúčastnit.

PD1   PD2   PD3   PD4   PD5


Veletrh ŠANCE (17.10.2019)

Již podruhé jsme se tento rok zúčastnili Veletrhu ŠANCE na Vysoké škole ekonomické v Praze. Cílem veletrhu ŠANCE je zprostředkovat osobní kontakt mezi studenty a absolventy VŠE na straně jedné a firmami – potencionálními zaměstnavateli – na straně druhé.
Studentům a absolventům vysoké školy jsme představovali možnosti nejen pracovních pozic na plný či zkrácený úvazek, ale i stáže a dobrovolnictví, které mají mezi studenty velký úspěch.

Na veletrh se rádi vrátíme i příští rok.

VSE1   VSE2


Veletrh České zemědělské univerzity (21. 2. 2019)

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze pořádá vždy koncem zimy ve svých prostorách Veletrh pracovních příležitostí. Jedná se o jednodenní workshop, na kterém se setkávají studenti a absolventi Provozně ekonomické fakulty (PEF) a zástupci významných českých i nadnárodních firem.
Firmy představují letošním i budoucím absolventům PEF širokou nabídku pracovních míst na různé typy pracovních poměrů, seznamují studenty s trainee programy, které aktuálně pořádají a s dalšími možnostmi spolupráce. Zástupci společností mají příležitost podělit se se studenty o cenné zkušenosti z praxe a případně si vybrat nové talentované spolupracovníky.
Studenti mají možnost osobně se setkat a pohovořit si se zástupci jednotlivých firem, porovnat jejich pracovní nabídky, získat cenné rady, informace a především kontakty, díky kterým zvyšují svoji šanci uplatnění na trhu práce.

(text: https://jobs.pef.czu.cz/veletrh-pracovnich-prilezitosti)

ČZU1        ČZU2        ČZU3


Veletrh ŠANCE Vysoké školy ekonomické (12.-14. 3. 2019)

Cílem veletrhu ŠANCE je zprostředkovat osobní kontakt mezi studenty a absolventy VŠE na straně jedné a firmami – potencionálními zaměstnavateli – na straně druhé.
Veletrh je založen na osobním kontaktu mezi studenty a zástupci firem. Studenti a absolventi mají možnost se s předstihem seznámit s jednotlivými vystavovateli prostřednictvím jejich online prezentace a mohou se tak rámcově zorientovat v aktuální nabídce jednotlivých společností a ke stánku přicházejí pro bližší informace.
V rámci doprovodného programu probíhají např. konzultace možnosti podpory podnikání podnikatelského záměru (úterý), konzultace CV/LinkedIn profilu a focení na CV/LinkedInprofil (středa) nebo koučink (čtvrtek).

(text: https://sance.vse.cz/)

VŠE1       VŠE2       VŠE3


NGO Market (10. 4. 2019)

NGO Market je jedinečnou jednodenní akcí, která od svého vzniku v roce 2000 neustále rozšiřuje svůj rozsah i záběr. Neziskové organizace aktivní ve vzdělávání, dobrovolnictví, oblasti lidských práv, environmentální problematice nebo jiných oblastech mají možnost představit své aktivity široké veřejnosti, navázat nová partnerství, zaujmout a oslovit sponzory a dobrovolníky, ale i získat nové vědomosti potřebné pro úspěšné vedení své organizace.

(text: https://www.forum2000.cz/projekty/ngo-market)

NGO_market       NGO_market_190410_s_Naomi_03